Monkey ink by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
Black Beard by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
Buried Treasure inkby Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
Lookout ink by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
Sirens by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
Parrot in by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
First Mate ink by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
Sea Serpent ink by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg
LJ Silver ink by Kelly Jo idleafternoon.com.jpg